Liczba odwiedzin strony: 33509 Osób na stronie: 1
 

Zakres usług - Kancelaria Adwokacka - Adwokat Bernard Rek 

 

 1. Prawo administracyjne i postępowanie w sprawach administracyjnych
 2. Prawo autorskie i własności przemysłowej
 3. Prawo budowlane
 4. Prawo celne
 5. Prawo cywilne
  • Prawa rzeczowe
  • Spadki
  • Zobowiązania: / umowne: / odpowiedzialność osób utrzymujących hotele i inne zakłady
  • Zobowiązania: / umowne: / prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
  • Zobowiązania: / umowne: / przekaz i papiery wartościowe
  • Zobowiązania: / umowne: / przyrzeczenie publiczne
  • Zobowiązania: / umowne: / ugoda
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa agencyjna
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa darowizny
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa dostawy
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa komisu
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa kontraktacji
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa leasingu
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa najmu i dzierżawy
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa o dzieło
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa o roboty budowlane
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa poręczenia
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa pożyczki
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa przechowania;
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa przekazania nieruchomości
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa przewozu
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa rachunku bankowego
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa renty i dożywocia
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa składu
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa spedycji
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa spółki;
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa sprzedaży
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa ubezpieczenia
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa użyczenie
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa zamiany
  • Zobowiązania: / umowne: / umowa zlecenia
  • Zobowiązania: / wynikające z czynów niedozwolonych
  • Zobowiązania: / z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia
 6. Prawo farmaceutyczne
 7. Prawo handlowe
  • Odpowiedzialność karna
  • Spółki kapitałowe: / Spółka akcyjna
  • Spółki kapitałowe: / Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Spółki osobowe: / Spółka jawna
  • Spółki osobowe: / Spółka komandytowa
  • Spółki osobowe: / Spółka komandytowo – akcyjna
  • Spółki osobowe: / Spółka partnerska
  • Łączenie, podział i przekształcanie spółek
 8. Prawo karne
  • postępowanie przed sądami powszechnymi
  • postępowanie przed sądami wojskowymi
  • postępowanie przygotowawcze
 9. Prawo karne skarbowe
  • postępowanie przed sądami powszechnymi / przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko: / obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami
  • postępowanie przed sądami powszechnymi / przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko: / obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji
  • postępowanie przed sądami powszechnymi / przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko: / obrotowi dewizowemu
  • postępowanie przed sądami powszechnymi / przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko: / organizacji gier i zakładów wzajemnych
  • postępowanie przygotowawcze
 10. Prawo karne wykonawcze
 11. Prawo medyczne
 12. Prawo obrotu nieruchomościami
 13. Prawo pracy
 14. Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • alimenty
  • opieka i kuratela
  • przysposobienie (adopcja)
  • rozwody i separacje
  • sprawy majątkowe małżeńskie i rodzinne
 15. Prawo spółdzielcze
 16. Prawo ubezpieczeń społecznych
 17. Prawo ubezpieczeniowe
 18. Prawo upadłościowe i naprawcze
 19. Prawo wykroczeń
 20. Prawo zamówień publicznych
 21. Adwokaci
 22. Prawnicy